HidriaLab CalibSys work in progress

Ob pripravi na uraden dvig teme moje diplomske naloge je nastal spodnji kratek povzetek:

Moja diplomska naloga kot celota predstavlja razvoj programske opreme za korporacijo Hidria d.d., natančneje za namene Inštituta za materiale in tehnologije znotraj Hidrie.
Inštitut je sestavljen iz sedmih laboratorijev, kjer bo razvita programska oprema na začetku uporabljena samo znotraj enega izmed njih – v laboratoriju za mehansko-fizikalne analize, v katerem ima uporabnost take programske opreme največji pomen zaradi nadpovprečnega števila v nekem obdobju kalibriranih meril v primerjavi s preostalimi laboratoriji, seveda tudi z možnostjo kasnejše širitve uporabe programske opreme na preostale laboratorije.

Sama programska oprema naj bi kot celota omogočala uporabniku enostavno izvedbo kalibracijskega postopka /umerjanja merila (pomičnega merila, mikrometra za zunanje merjenje, mikrometra za notranje merjenje …). Program bo s pomočjo prej definiranega postopka vodil uporabnika od začetka kalibracije/umerjanja, do končnega izdelka/izložka kalibracije, ki ga predstavlja poročilo/certifikat o umerjanju merila, na katerem se nahajajo rezultati meritev ter zaključek – ali merilo ustreza standardom uporabnosti ali ne, je potreben popravila ali je celo za v odpis. Ker so merila raznovrstna, zahtevajo vsaka svoj način kalibracije/umerjanja, zato tudi svojo definicijo postopka umerjanja in posledično tudi svojo obliko poročila/certifikata o umerjanju merila.

Velik poudarek imata dve zahtevi, kjer se obe nanašata na prilagodljivost programske opreme. Prva zahteva od programske opreme enostavno prilagajanje že definiranih postopkov kalibracije/umerjanja ter enostavno dodajanje novih postopkov umerjanja za nova merila, saj se baza vseh meril stalno povečuje. Druga zahteva pa se nanaša na prilagodljivost poročil/certifikatov o umerjanju merila, ki se zaradi standardov pogosto spreminjajo. Obe zahtevi bi v nasprotnem primeru od programerja zahtevali nenehno prilagajanje programske opreme na nova merila in nove oblike poročil/certifikatov o umerjanju merila, torej stalno navzočnost ob uporabnikih programske opreme.

Programska oprema naj bi podatke o posameznem naročniku kalibracije, merilu, merilnih pripomočkih (t.i. delovni etanoli) črpala iz ERP sistema znotraj Hidrie. Z merili naj bi bila programska oprema povezana preko vmesnikov, ki omogočajo priklop meril na računalnik. Povezljivost naj ne bi bila omejena zgolj na eno vrsto vmesnika. Na koncu bi se znala programska oprema s pomočjo definiranih omejitev odločiti, ali merilo ustreza ali ne in je zato potrebno popravila ali pa gre celo v odpis.

Z vsem tem naj bi programska oprema pripomogla k hitrejši izvedbi postopka umerjanja za vsa merila znotraj laboratorija in zato tudi učinkovitejši izrabi časa in seveda manjši možnosti pojavitve napak zaradi avtomatskega branja  iz drugih sistemov ter avtomatskega branja odčitanih vrednosti meritev iz meril preko vmesnika.

Lep pozdrav!
Gašper Rupnik

{End.}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: