Nadgradnja SharePoint rešitve iz verzije 2013 na 2016

Že nekaj časa je zunaj SharePoint verzije 2016 in če ste že izdelali kakšno rešitev za verzijo 2013, je prav vedeti, koliko dela je oz. ga boste imeli s samo nadgradnjo vaše rešitve na najnovejšo platformo, označeno z zaporedno številko 16.

Kot poznate že nadgradnje rešitev iz verzije 2010 na 2013, vam tudi pri nadgradnji iz 2013 na 2016 Visual Studio ob prvem odpiranju projekta v razvojnem okolju za SharePoint 2016 avtomatsko sam posodobi ciljno verzijo Offica ter verzijo vseh vključenih asslembly-ev, ki so vezani na SharePoint object model, na verzijo 16.

sl16

sl17

Od tu naprej se nadgradnja razlikuje od predhodnih. Pri nadgradnji rešitve iz verzije 2010 na 2013 je bilo zelo pomembno, da ste popravili tudi vse t.i. »hive« linke iz »_layouts/14« na »layouts/15«.
Temu v primeru nadgradnje na 2016 ni več tako. Hive linki ostajajo enaki -> »layouts/15«.
Vendar ko iščete datoteke po SharePoint korenski mapi, SP2016 uporablja podmapo 16 in ne 15. V pomoč pri izbiri pravilne mape preko vaše kode naj vam bo funkcija »Microsoft.Sharepoint.Utilities.SPUtility.GetVersionedGenericSetupPath«.

Če ste se v stari verziji SharePointa sklicevali na top bar zaradi raznih modifikacij oz. skrivanje le tega, ste verjetno uporabili ukaz »document.getElementById(“suiteBar”)«. ID »suiteBar« se je sedaj spremenil v »suiteBarDelta«, zato morate namesto tega uporabiti ukaz »document.getElementById(“suiteBarDelta”)«.

Če ste izdelali svoj custom master page, zaradi izogibanja sesutjem preverite, ali imate na začetku vašega master page-a definiran »<%@Master language=”C#”%>«.

Vsekakor morate na koncu dobro pregledati svojo rešitev tudi preko developer console brskalnika, če prihaja do kakršnih koli napak v client-side kodi. Če ste uporabljali vgrajene funkcije, ki so del SharePoint Core, Init ali ostalih JavaScript datotek, je povsem mogoče, da teh funkcij trenutno ni več, saj se je SharePoint ekipa odločila za cleanup proces. Ena izmed takih funkcij je CountDictionary za štetje elementov. Na voljo je bila v inplview.js in je v SP2016 ni več. Tukaj velja nenapisano pravilo: ne uporabljajte JavaScript funkcij, ki niso pod »SP« namespace oz. drugače povedano se ne začnejo z »SP.*«.

Lep pozdrav!
Gašper Rupnik

{End.}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: