Objava Sharepoint Framework rešitve

Že kar nekaj časa se govori o novi development platformi za SharePoint – SharePoint Framework, in sicer vse od tega: kako namestiti okolje za delo, kako ustvariti nov projekt, kaj vse nam omogoča ter kako stvar enostavno testirati. Nič kaj dosti pa se še ni pisalo, kako stvar spraviti v produkcijo, torej kako zapakirati v nek paket, ki se ga lahko potem posreduje naprej stranki ali  komurkoli v temu primerni obliki.

Na voljo nam je Office 365 public CDN, ki je document library brez avtentikacije. Vanj lahko shranjujemo posamezne JS skripte ali kar kompletne SharePoint Framework web parte. Zgeneriramo jih z ukazom gulp bundle –ship
Ta nam pripravi release build projekta in output datoteke spravi v mapo ./temp/deploy
Url do našega CDN folderja je potrebno predhodno vpisati v datoteko ./config/write-manifests.json v cdnBasePath nastavitev.

Ship argument v zgornjem ukazu pove, da bi radi zgradili release build. Če hočemo zgenerirati debug build, uporabimo enostavno ukaz gulp bundle.
Ob tem velja še omeniti, da se lahko namesto ship uporabi argument production, ki naredi čisto isto stvar.

Pri debug buildu je base url nastavljen na localhost. To omogoča, da si lahko programer ogleda svoj Web Part v SharePoint Workbench-u. Pri release buildu pa se uporabi url, ki je specificiran v ./config/write-manifests.json fajlu v cdnBasePath nastavitvi.

Naslednja stvar, ki jo je potrebno narediti, je še .spapp fajl, ki predstavlja naš SharePoint Framework projekt. Tak tip datoteke oz. paketa poznamo že iz t.i. SharePoint App modela. Ustvarimo ga z ukazom gulp package-solution –ship
Ta se potem nahaja v mapi ./sharepoint/deploy

.spapp datoteko nato objavimo v SharePoint app katalogu, kar vam je poznano že iz SharePoint App modela. Ob tem je potrebno opozoriti na pomembno dejstvo, da je trenutno možno SharePoint Framework .spapp paket deployati samo na developer tenants.

Aplikacijo nato samo še dodamo na poljuben site v Site contents pogledu preko menija New > App.

Lep pozdrav!
Gašper Rupnik

{End.}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: