Simulacija SharePoint Online Timer Job-ov z uporabo Azure Functions

SharePoint Server ponuja native Timer Jobs, ki so inheritani iz SPJobDefinition razreda in se izvajajo v intervalih v SPSchedule objektu. V SharePoint Online tega ne moremo uporabljati. Lahko uporabljamo Windows Service/Task Scheduler za simulacijo Timer Jobsov v SP Online, ampak to vseeno ni kompletna cloud rešitev. Z uporabo Azure Functions lahko sedaj to dosežemo.

Imamo seznam dogodkov (ime dogodka + datum). Vsak dan hočemo preveriti, ali je že prišel dan določenega dogodka. Če je, hočemo obvestiti določeno osebo o temu. V spodnjem primeru vidimo, da moramo poslati obvestilo, da je potrebno spisati članek za PIKO.

sl1

Na Azure Portal gremo kreirati Azure Function app, ki bo vseboval kodo za implementacijo zgornje logike. Na Azure Portalu poiščite Function App ter dodate novega z naslednjimi lastnostmi:

sl2

Ko imamo kreiran Function App, lahko dodamo Timer Trigger – C# kot kaže spodnja slika. Funkcijo poimenujemo ExpiredDogodekIdentifier in nastavimo čas proženja (po defaultu je nastavljeno vsake 5 minut).

sl3

sl4

Preden vnesemo kodo za dostop do SP Online seznama, moramo uploadati SharePoint Client knjižnice, ki jih bo uporabljala naša koda. To storite preko Advanced tools (Kudu), kot prikazuje spodnja slika:

sl5

Preko Debug console Kudu menija izberete PowerShell. Pojdite v podmapo site/wwwroot/ExpiredDogodekIdentifier ter kreirajte novo mapo imenovano bin. Vanjo dodate naslednja dva dll-ja (drag-and-drop), ki ju najdete v mapi C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI

  • SharePoint.Client.dll
  • SharePoint.Client.Runtime.dll

Tako lahko sedaj spišemo logiko naše Azure funkcije v run.csx datoteki:

#r "Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"  
#r "Microsoft.SharePoint.Client.dll" 
using System;  
using System.Net;  
using Microsoft.SharePoint.Client;  

public static void Run(TimerInfo myTimer, TraceWriter log)  
{        
    //vnesite Office365 username/password ali uporabite Azure Key Vault
    string email = "{blank}@{blank}.onmicrosoft.com";
    string password = "{blank}"; 

    string webUrl = "https://{blank}.sharepoint.com/{blank}";
    string listName = "Dogodki";

    System.Security.SecureString securePassword = new System.Security.SecureString();  
    foreach (char pass in password) { 
        securePassword.AppendChar(pass); 
    }               

    // dobi uporabniške credentiale
    SharePointOnlineCredentials spOnlineCredentials = newSharePointOnlineCredentials(email, securePassword);  
    try{   
         // kreiraj Client Context 
        using (var SPClientContext = new ClientContext(webUrl))  
        {  
            //poveži se na list in dobi expired elemente 
            SPClientContext.Credentials = spOnlineCredentials;  
            Web spWeb = SPClientContext.Site.RootWeb;  

            List spList = spWeb.Lists.GetByTitle(listName);

            CamlQuery spQuery =  new CamlQuery();    
            spQuery.ViewXml = "<View><Query><Where><Eq><FieldRef Name='Datum'/><Value Type='DateTime'><Today /></Value></Eq></Where></Query><RowLimit>100</RowLimit></View>"; 
           
            ListItemCollection spListIems = spList.GetItems(spQuery);  

            SPClientContext.Load(spListIems);   
            SPClientContext.ExecuteQuery();                 

            //Pošlji email za expired elementi
            string emailBody = "<b>Naslednji dogodki so expired</b> </br><table style='border: 1px solid black;'>"; 
            foreach (ListItem spListItem in spListIems) 
            { 
                emailBody += "<tr style='color:red;'><td><b>"+ spListItem["Title"] +"</b></td><td>"+spListItem["Datum"]+"</td></tr>"; 
            } 
            emailBody +=  "</table>";  

            Microsoft.SharePoint.Client.Utilities.EmailProperties emailProperties = newMicrosoft.SharePoint.Client.Utilities.EmailProperties(); 
            emailProperties.To = new string[] { email }; 
            emailProperties.Subject = "Pozor : Expired dogodki"; 
            emailProperties.Body = emailBody; 
            Microsoft.SharePoint.Client.Utilities.Utility.SendEmail(SPClientContext, emailProperties); 

            SPClientContext.ExecuteQuery(); 
            log.Info($"Št. expired dogodkov: {spListIems.Count}");  
        }  
    }  
    catch(Exception ex){  
        log.Info($"Azure Function Exception: {ex.Message}");  
    }     
 }

Kodo poženete. Hkrati se vam v logu izpiše spodnje, na mail pa dobite vsebino expired dogodka.

sl6

sl7

 

Lep pozdrav!
Gašper Rupnik

{End.}

One thought on “Simulacija SharePoint Online Timer Job-ov z uporabo Azure Functions

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: